Johnykovy stránky o všem možném a pro všechny !!!

Stahujte dle libosti! A zase se vraťte!!!

Návody do her

Age of Mythology: The Titans

Age of Mythology: The Titans

Nejprve stručně pár slov k tomuto návodu: U každé mise nejprve napíšu její popis, dále uvedu hlavní cíl, a pak budu postupně popisovat splňování jednotlivých úkolů v misi. Případně uvedu nějaké dobré rady a tipy. Jo a všechny mise jsou řešeny na obtížnost TITAN.

1.mise – A lost people

Popis mise:

Začínáte v západním rohu mapy s 1 Fanatikem, 1 Destroyerem, 1 Arcusem a hrdinou Kastorem. Dále máte k dispozici 3 vesničany a následující budovy: městské centrum, kasárny a 1 sídlo.

Cíl mise:

Najít nebeský průchod (Sky passage) a umístit do něj alespoň 5 vesničanů (Citizen).

Úkoly:

1) Vyrob alespoň 5 Murmilliů.

Ze svých třech vesničanů pošlete dva na těžbu jídla a jednoho nechte postavit Ekonomickou gildu a alespoň 2 sídla. Dejte vyrábět alespoň 2 další vesničany a 3 Murmillie. Jednoho z vyrobených vesničanů pošlete na dřevo a druhého na zlato. Dále doporučuji co nejdříve začít stavět hradby a věže (vylepšení hradeb a věží vůbec nebude na škodu), protože útok nepřátel bude velmi rychlý! Očekávejte útok jízdy a pěchoty, tudíž je naprosto bezpečné postavit za hradby pár lučištníků a nepřátele v pohodě odstřelovat.

2) Najdi nebeský průchod (Sky passage).

Když už máte zaručenou alespoň nějakou obranu, můžete se vydat hledat nebeský průchod. Ale ještě předtím bych vám doporučil zničit základny nepřátel, kteří na vás stále útočí. Jedna (žlutý hráč) je umístěna zhruba ve středu mapy. Vyrábějí tam hlavně pěchotu, takže pro váš útok bych doporučoval asi tak 15 lučištníků(Arcus) a 10 válečníků(Murmillo). Druhá základna leží na severu mapy(červený hráč). Zde je hlavní jednotkou jízda, a ke zničení základny by měla stačit stejná armáda jako ke zničení žlutého hráče. Základna, která brání nebeský průchod(fialový hráč) se pak nachází na SV od základny žlutého hráče. Jsou zde dvě pevnosti a dvě kasárny, dále pak čekejte masivní obranu vrhačů seker a Huskarlů.

3) Umísti do nebeského průchodu alespoň 5 vesničanů.

Zde máte dvě možnosti. Buď s vesničany proklouznete během bitvy, nebo celou základnu fialového hráče jednoduše zničíte.

4) Vyjdi z nebeského průchodu a založ nové městské centrum.

Stačí když své vesničany přemístíte, vyložíte z průchodu a začnete stavět městské centrum.

2.mise – Atlantis Reborn

Popis mise:

Tentokrát začínáte v severním rohu mapy s 5 Fanatiky, 3 Arcusy, hrdinou Kastorem a 5 vesničany. K dispozici máte městské centrum a 2 sídla.

Cíl mise:

Nejprve musíte zničit předsunuté kasárny (4 budovy) červeného hráče, a posléze i jeho městské centrum.

Úkoly:

1) Obnov Uranův a Kronův chrám.

Pohoda. Jednoduše pošlete své vesničany postupně obnovit oba chrámy. Za obnovení každého chrámu navíc dostanete Behemotha.

2) Postav město a dostaň se do „klasického věku“(Classical Age).

Kromě dvou chrámu ležících hned u vašeho městského centra je jich na mapě ještě asi 5. Jeden z nich se nachází kousek na JV od vaší základny. Je celkem výhodné ho opravit, protože každý Behemoth na obranu města se hodí. Poté, co opravíte chrámy postavte ekonomickou gildu a vylepšete těžbu dřeva a zlata. Ještě před postupem do „klasického věku“ bych určitě doporučil postavit hradby kolem všech vchodů do vaší základny. Postupte do „klasického věku“, a pokud možno si vyberte titána Prométhea.

3) Zničte předsunuté řecké kasárny (4 budovy).

Keříčky vám asi na získávání jídla dlouho nevydrží. Proto bude rozumné přejít na farmaření. Optimální počet lidí ve vašem hospodářství je následující: 5 farmářů, 3 dřevorubci, 2 kopáči zlata a 2 stavitelé/opraváři. Rozhodně byste měli co nejdříve vylepšit obranné technologie (hradby a věže). Dále je na pořadí vylepšování těžby zdrojů a teprve na třetí místo patří vylepšování vaší armády. Ano, je rozumné udržovat si nějaké vojáky na obranu, ale v druhém věku můžete jenom Murmillie, a to je zbytečná ztráta prostředků. Když už máte zajištěnou obranu i přísun surovin, můžete si dovolit postoupit do dalšího věku (Heroic Age). Při tomto postupu si vyberte titána Hyperiona. Nový věk vám otevře mnoho dalších možností. Důležité jsou pevnosti na obranu vašich hradeb, trhy na obchodování a nové jednotky, hlavně lučištníci (Arcus) a pěchota (Destroyer). Důležitým strategickým bodem, bude osada ležící na SZ od vás. Pokud ji obsadíte (nic těžkého) a opevníte, bude to pro řecké vojáky těžký oříšek. A navíc můžete s obsazenou osadou sami obchodovat, což se určitě vyplatí! Dávejte si ale pozor na kouzlo „podzemní průchod“ (Underground passage). Pokud vám ji Řekové někde tajně otevřou, může to být pěkně nebezpečné. Na dobytí řeckých předsunutých základen bych pak doporučoval tuto armádu: 20 lučištníků a 15 pěchoty (nejlépe Destroyerů). A hlavně! Před útokem mějte všechny své vojáky proměněné na hrdiny!

4) Zničte řecké městské centrum.

Centrum se nachází se na V od předsunutých kasáren, a bude to pro vás trošku tužší bitva. Ale po pár průzkumných pokusech to v pohodě zvládnete.

3.mise – Greetings from Greece

Popis mise:

Jste vysazeni v J rohu mapy se 4 Murmilliony, 1 vesničanem a hrdinou Kastorem. Nemáte žádnou možnost postavit městské centrum. Jediné budovy, které jsou vám prozatím k dispozice jsou: věčná sýpka (Plenty vault) a nebeský průchod.

Cíl mise:

Zabij Generála Melagnia.

Úkoly:

1) Obsaď co nejvíce věčných sýpek.

Protože nemáte na začátku skoro nic, tak bych vám doporučoval se moc neroztahovat. Hlavně si nenechte zničit nebeský průchod – je to prozatím jediný zdroj vašich posil, a proto bych vám doporučoval založit si základnu hned u něj. Postačí vám, když uděláte jen pár věcí. A) Pošlete 1 Murmilliona obsadit nejbližší severní sýpku. B) Pošlete 1 Murmiliona obsadit nejbližší jižní sýpku. C) Zbylou skupinku vojáků pošlete dobýt (stačí zničit Melagniovu sochu) vesnici na V. Po dobytí vesnice nechte rybáře lovit ryby a ve se pusťte na S. Zde narazíte na další Melagniovu sochu – také ji zničte abyste získali Sentinely na zdržení nepřátel. Se svými vesničany nejprve postavte pevnost a hradby, a pak se pusťte do těžby.

2) Vyrob armádu a zabij Generála Melagnia

Jakmile vaši vojáci splní vše potřebné, okamžitě je pošlete střežit základnu. Mezitím ale určitě postavte a vylepšete hradby. Pokud budete stavět další budovy, pak stavějte v tomto pořadí: kasárny, ekonomická gilda, market, farmy, sídla,… Surovinami moc neplýtvejte. Ano, věčná sýpka je nevyčerpatelná, ale zoufale pomalu suroviny přidává. Proto si dávejte velký pozor na své vojáky. Pozor také na útoky nepřátel. V této misi platí pravidlo: Čím déle nepřítel neútočí, tím bude útok tvrdší. Když už vám nepřátelské útoky nebudou dělat problémy, můžete se pustit do dobývání zbylých sýpek. Vaše armáda by měla mít asi 15 lučištníků (Arcus), 10 pěchoty (Destroyer) a 10 pěchoty (Murmillo). Tuto armádu se pak snažte udržovat. Všechny vojáky samozřejmě přeměňte na hrdiny. Pokud tohle všechno budete mít, pak ani velká armáda, co obchází sýpky nemá šanci. Poté, co ji zlikvidujete obsaďte všechny sýpky a vydejte se zabít generála, který je u pevnosti na S mapy. To už je brnkačka.

4.mise – Odin´s tower

Popis mise:

Vylodíte se v J rohu mapy se 4 Fanatiky, 1 Prorokem, 4 vesničany a hrdinou Kastorem. Máte k dispozici městské centrum a dostatek surovin.

Cíl mise:

Místo nepřátelských chrámů umístit chrámy svoje a zničit Odinovu věž.

Úkoly:

1) Na místo 3 nepřátelských chrámů (ty na kopcích) postav vlastní chrámy.

Na začátku máte chvíli volna, takže se snažte co nejvíce se rozvinout. Doporučuji hlavně výrobu vesničanů a těžbu. Připravte se na chvíli, kdy zelený hráč zapálí les, který brání jedinou cestu k vám. Počkejte až les shoří a mezitím, co bude zelený hráč vést útok (asi 7 Huskarlů) mu proklouzněte tak 2 vesničany za zády. S těmito vesničany zastavte přístupovou cestu hradbami v co nejužším místě. Hradby vylepšete a za ně postavte pevnost a 1-2 věže. Tak a obranu máte zajištěnou. Teď už ji stačí udržet. Až budete dostatečně rozvinutí, můžete zlikvidovat zeleného hráče. Pomocí lučištníků zničte jeho chrám, pak použijte Kronovo přemisťování budov a přeneste svůj chrám na jeho místo. A nyní máte 2 možnosti jak zničit 2 zbývající chrámy: A) Protože k červenému hráči se nelze dostat bez použití kouzla na přemístění všech vašich jednotek, bude moudré vyrobit jich co nejvíc. Doporučuji armádu: 20 lučištníků, 15 pěchoty (Destroyer) a 10 pěchoty (Murmillo). Na škodu nejsou ani Behemoti. Ještě než svou armádu přemístíte by bylo moudré přesunout na nepřátelské území nějaké vlastní vojenské budovy na doplňování ztrát. Opět nahraďte jeho chrám vlastním. Na řadě je chrám fialového hráče. Postup je prakticky stejný. Nejprve začnete přemisťovat vojenské budovy, pak vojáky, a po zničení jeho chrámu tam přemístíte svůj vlastní. B) V základně zeleného hráče najdete artefakt „Pegasova uzda“ (The bridle of Pegasus). S přivolanými Pegasy můžete tajně proletět ke zbylým chrámům, použít destrukční kouzlo a přemístit sem vlastní chrámy – prosté ale zbabělé.

2 ) Znič Odinovu věž.

Dokud nenahradíte nepřátelské chrámy svými vlastními, je věž prakticky nedobytná . Chrání ji totiž speciální bouře, která jakoukoli jednotku zabije jedním zásahem. Až nahradíte všechny nepřátelské chrámy, stačí k věži přemístit tak 10 pěchoty (Destroyer) a hrdinu Kastora. Ten bude vzápětí obdařen kouzlem na zničení Odinovy věže.

5.mise – The ancient relics

Popis mise:

Začínáte zhruba ve středu mapy. Máte k dispozici 5 Murmilliů, 6 Arcusů, 4 vesničany a hrdinu Kastora. Z budov máte postaven pouze Kronův chrám.

Cíl mise:

Umísti 4 posvátné relikvie do Kronova chrámu. Kronův chrám nesmí být zničen.

Úkoly:

1) Splňte hlavní úkol.

Ze svých 4 vesničanů pošlete 2 přes řeku na těžbu zlata (začněte vzdálenějším ložiskem). Zbylé 2 vesničany nechte postavit městské centrum. A se všemi svými vojáky se vydejte přepadnout tábor na SV. Zlikvidujte ostrahu, zničte bránu, zmocněte se relikvie a honem zpátky do základny. Po postavení městského centra okamžitě vybudujte hradby, které budou bránit všechny 4 přístupové cesty. Začněte vyrábět další vesničany, a těžit dřevo a jídlo. Postavte pevnost ke hradbám na S,J a V. Dále postavte kasárny, ekonomickou gildu, kovárnu a market. Pošlete 2 vesničany přes řeku těžit dřevo. Vylepšete obranu a hned potom těžbu. Nyní jen odrážejte útoky nepřátel a až budete dostatečně silní, můžete je postupně začít likvidovat. To není nic těžkého, takže vám k tomu nic radit nebudu.

6.mise – Mount Olympus

Popis mise:

Tato mise patří k těm nejlehčím ve hře. Začínáte ve východním rohu mapy s hrdinou Kastorem a nějakými jednotkami.

Cíl mise:

Dostaň se s Kastorem na vrchol Olympu.

Úkoly:

1) Přiveď Kastora ke chrámu, který je na sever od tebe.

Prostě vemte Kastora a pošlete ho se vším, co máte k tomu chámu na sever od vás.

2) Dostaň se s Kastorem do prostoru mezi čtyřmi vlajkami.

Také velmi lehký úkol. Pokud nemáte dostatek jednotek, tak můžete počkat, než vám nebeským průchodem nějaké pošlou. Přeměňte si všechny své vojáky na Kyklopy (stačí je přivést do blízkosti toho chrámu). A vydejte se jednou z cest (jedna je na sever, druha na jihovýchod). Cestou asi budete muset pozabíjet pár nepřátel. Vyplatí se zničit oltáře na kopcích, protože za zničení každého oltáře dostanete nějaké kouzlo. Probojujte se až k prostoru mezi čtyřmi vlajkami, kde se vám objeví podzemní průchod. Pamatujte, že tento průchod nesmíte nechat zničit, jinak to bude váš konec!! Dávejte také stále pozor na nebeský průchod, kterým jste přišli. Čas od času se u něj totiž objeví posily. Ty hned přeměňujte na Kyklopy, které pak můžete poslat do boje.

3) Dostaň se s Kastorem na vrchol Olympu.

Projděte teleportem a vydejte se na jih. Budete asi muset porazit menší armádu, ale myslím, že vám tak 10 Kyklopů bude stačit. Kdyžtak použijte nějaké ze svých kouzel. Poté, co bitvu vyhrajete přeměňte si své zbylé jednotky na Hydry. S nimi zničte nepřátelské vojenské budovy na jihu. Další ležení nepřátel leží na severu odtud. Opět zlikvidujte armádu, která ho brání, a pak i budovy na výrobu vojáků. Zbývá už jen dobytí samotného Olympu. Můžete ještě zničit jeden oltář na SZ od severního ležení, ale pozor! Nechte bojovat jenom Kastora, protože stíny jsou pro ostatní jednotky velmi nebezpečné. Po zničení oltáře získáte kouzlo na konvertování nepřátelských jednotek, které je velmi užitečné. Postupně nastřádejte armádu asi tak 15 Hyder a můžete se vydat dobýt Olymp. To je vše.

7.mise – Betrayal at Sykios

Popis mise:

Začínáte zhruba na J mapy. Máte k dispozici menší armádu, pár knězů, vesničany a dostatek surovin do začátku. Jako hrdiny máte řeckého Ajaxe a egyptskou královnu Amanru.

Cíl mise:

Pošli ke Kastorovi nejméně 3 orly (Roc – vyrábí se v chrámu).

Úkoly:

1) Vybuduj město a ubraň se 15 minut útokům titánových přisluhovačů.

Rozhodně dlouho neotálejte. Každá vteřinka je dobrá, a proto ihned pošlete své vesničany těžit (4 na jídlo, 2 na zlato a 2 na dřevo) a stavět (akademii, pevnost, chrám, market, monumenty na získávání víry). Nechte kněze podporovat těžbu a stavbu, vše pak bude rychlejší. Rovněž těžbu vylepšujte. Kouzlem přeměňte své městské centrum na Citadelu. Vylepšujte věže a armádu. Hradby asi nemá cenu stavět, protože je to moc zdlouhavé. Brzy očekávejte útok Prometheanů. Nejsou moc silní, ale za to je jich hodně. Snažte se co nejdéle udržet přední linii (oblast mezi vašimi čtyřmi věžemi na severu). Pokud by se nepříteli přece jenom podařilo prolomit vaši obrannou linii hodně brzo, můžete ho odlákat tím, že vyšlete nějakou jednotku někam pryč od vašeho města a nepřítel ji bude vesele pronásledovat. Pokud budete mít suroviny na výrobu orla (Roc), tak ho vyrobte. Stačí ale vyrobit jen tři, tak to nepřehánějte.

2) Přileť nejméně se třemi orly ke Kastorovu městskému centru

Závěrečný úkol je pak už jen otázka chvilky. Stačí vzít své tři orly a letět s nimi do severního rohu mapy, kde má Kastor své městské centrum.

8.mise – Cerberus

Popis mise:

Tentokrát začínáte v severním rohu mapy s postaveným městem, nějakými vojáky, hrdiny: Kastorem, Ajaxem a královnou Amanrou. Problémem v této misi je nedostatek zlata.

Cíl mise:

Probudit strážce a s jeho pomocí zabít titána Kerbera.

Úkoly:

1) Vycvič armádu a ochraň Osirisova syna (Son of Osiris) během vyvolávání.

Jak jsem již napsal, problémem je nedostatek zlata. To se však dá lehce vyřešit pomocí obchodu. Karavany jsou různě poschovávány po mapě: 3 jsou na severu ve vaší vesnici; další 2 u relikvie, která je jižně od vašeho mimoměstského chrámu; další 2 jsou v oáze na jih od Osirisova syna; a ještě další 2 jsou na SV kraji mapy asi na půl cesty mezi vámi a vaší spřátelenou základnou. Podotýkám, že v této misi hraje opět roli rychlost. Pošlete všechny jednotky na obranu Osirisova syna. V základně začněte těžit jídlo a dřevo (postavte dřevorubcům skladiště někde blízko u lesa). Pokud najdete nějaké karavany, ihned je pošlete obchodovat! Velmi důležité je zamezit všechny přístupy (jsou jen 2) na cestu po které obchodujete!!! Postavte tam hradby a nechte je hlídat jedním z vašich hrdinů (doporučuji Ajaxe) + k nim postavte pevnosti a věže. Mezitím vylepšujte těžbu a obranné struktury (hlavně hradby). Vyvolávání asi neuhlídáte až do konce, proto se v pravý čas stáhněte (Osirisův syn nesmí být zabit!!! A navíc, socha Strážce je nezničitelná.). V obraně si dávejte velký pozor, protože útoky budou stále silnější, a prolomení hradeb a zničení vaší obchodní cesty by mohl být váš konec. Pomalu střádejte síly až budete moct obnovit vyvolávání.

2) Zabij titána Kerbera.

Když už je Strážce téměř probuzen, vypraví se vám Kerberos naproti. Vaše vyvolávání je však rychlejší, a tak když titán dorazí, už na něj čeká Strážcův meč a jeho útok 2000. J

9.mise – Rampage

Popis mise:

Na začátku této mise se nacházíte na V mapy. K vašim počátečním jednotkám patří nějací vojáci, 2 ledoví obři (Frost Giant) a samozřejmě hrdinové: Kastor, Ajax, královna Amanra a ledový král Folstag.

Cíl mise:

Zabít titána, který sužuje severskou zem.

Úkoly:

1) Postav městské centrum na osadě, kterou ti král Folstag poskytl.

Tato mise mi ze začátku připadla docela těžká, ale stačí trochu té agresivity a je to. Tak tedy: Pošlete všechny Ulsfarky postavit městské centrum a se zbylými jednotkami se honem vydejte prostředním údolím směrem na jih. Když dorazíte na konec údolí, tak se dejte na západ, kde čekají zcela nepřipravení vesničané nepřítele. Než se rozkoukají (tj. než titán zničí všechny budovy v první vesnici a získá tak osadu na vybudování městského centra), tak jich koukejte co nejvíce pobít. Hned jak se proberou, tak se s vámi pustí do boje, ale proti vašim hrdinům nemají šanci. Za chvíli jim přijde na pomoc skupina Huskarlů. Ty rovněž pobijte a rychle se vydejte zničit městské centrum, které zatím jejich vojáci postavili (tedy jestli ho vůbec postavily). Dále se pokuste pobít nepříteli všechny vojáky, aby nemohl nic postavit. Dávejte si však prozatím velký pozor na titána. Ještě není ten čas ho porazit. Touto taktikou znemožníte nepříteli, aby vás do budoucna nějak otravoval.

2) Zabraň titánovi ve zničení všech vesnic.

Poté, co postavíte městské centrum pošlete i své Ulsfarky do boje. Vlastně už proti vám stojí jen titán. Kouzlem si vyvolejte léčivou fontánu a můžete se pustit do boje. Jediná cesta vede přes krále Folstaga, který svým dechem dokáže titána na chvíli zmrazit. Toho vždy využijte a pošlete všechny své jednotky na titána. Když se titán opět probere, tak vemte všechny své jednoty a utíkejte před titánem kolem vaší fontány, on je pomalý takže vás nabude ohrožovat. Počkejte až se králi Folstagovi obnoví jeho mrazivý dech a můžete znovu zaútočit. Atd. Atd. Atd. Jo, král Folstag si občas zavolá na pomoc ledové obry (je jich tolik, kolik vám zatím zbylo vesnic a shromažďují se u vašeho městského centra), tak je koukejte využít.

3) Zabij titána.

Tento úkol jsem již vyřešil během úkolu minulého. Ve skutečnosti se však má řešit trošku jinak. Hned jak postavíte městské centrum, tak začne král Folstag vyvolávat bájného severského draka Nighoga. Vyvolávání trvá 30 minut, což je docela zdlouhavé. Během, této doby musíte titána zaměstnávat jednak tím, že ho zmrazujete, nebo ho třeba lákáte někam pryč, atd. Mně to zkrátka připadlo moc dlouhé a nudné.

10.mise – Making amends

Popis mise:

Opět se vracíte do Řecka, kde se vylodíte na Z břehu pevniny. Znovu se setkáte s titánem Prométheem a jeho služebníky. Tentokrát ho však budete muset porazit.

Cíl mise:

Zabít titána Prométhea.

Úkoly:

1) Obnov alespoň 4 osady (postav na nich městské centrum), abys oslabil titána.

Opět doporučuji svižný začátek. Čím rychlejší, tím lepší. Nejprve postavte městské centrum, pak ekonomickou gildu a kasárny. Začněte těžit. Očekávejte rychlé, avšak slabé útoky nepřátel. Až budete mít dostatek zlata, tak opevněte severní přístupovou cestu, hradby vylepšete a postavte za ně pevnost a věž. Nyní už vás nepřítel může ohrozit jen z východu. Můžete útoky nepřátel oslabit tím, že na přístupové cesty pomocí kouzel vytvoříte pavoučí hnízda. Hradbami opevněte i východní přístupovou cestu, a jste za vodou. Teď už stačí jen odrážet nepřátelské útoky a připravovat se na obnovení osad. Nedoporučuji pokoušet se dobýt nepřátelské město. Jde to, ale ztratíte zbytečně moc surovin. Vyrobte asi tak 20 lučištníků (Arcus) a vylepšete je na hrdiny. K nim si připravte 6 vesničanů rovněž vylepšených na hrdiny. Počkejte až bude titán Prométheus opouštět k vám nejblíže položenou osadu, a pak vyražte. Postavte městské centrum a pak pokračujte k další osadě, směrem za titánem. Prométheus chodí neustále proti směru hodinových ručiček, takže se nemusíte obávat střetu.

2) Zabij titána Prométhea

Až obnovíš alespoň 4 osady, titán už bude dost slabý na to, abys ho se svými hrdiny a lučištníky udolal.

11.mise – Atlantis betrayed

Popis mise:

Abyste zničili jednoho ze svých posledních nepřátel, zrádného Kriose. Musíte se vypravit zpět do Atlantské kolonie. Čeká vás ale překvapení. Téměř celá kolonie je prázdná, jsou tu jen podivné sochy – nebo to snad nejsou sochy.

Cíl mise:

Dostaň Kastora, Ajaxe a Amanru do paláce (střed ostrova) a vstup s nimi do nebeského průchodu.

Úkoly:

1) Znič Automatony, kteří napadají žluté vesničany.

Na začátku mise použijte kouzlo „Valor“, které přemění některé z vašich vojáků na hrdiny. Dále už je to primitivní. Osvobozené vesničany pošlete farmařit.

2) Znič Automatony, kteří napadají rudé vesničany.

K tomu, abyste se dostali k rudým vesničanů je potřeba přemístit se nebeským průchodem, který je na JZ od vás. Když vystoupíte z nebeského průchodu, budete napadeni poměrně velkým počtem Automatonů. Pokud vám jejich likvidace bude trvat příliš dlouho, můžete použít kouzlo „Carnivora“ a nechat u brány rudých vesničanů vyrůst jakousi kytku, která Automatony na chvíli zaměstná. Až je zničíte a osvobodíte vesničany. Pošlete je ihned těžit zlato (je ho tam poblíž dost).

3) Znič Automatony, kteří napadají světle modré vesničany.

Ihned poté, co osvobodíte rudé vesničany se vydejte na SV, kde byli již napadeni poslední světle modří vesničané. Doporučoval bych nejprve odvrátit útok na východní bránu, který je asi nejmasivnější. Pak můžete postupně začít likvidovat menší skupinky. Po osvobození, pošlete všechny vesničany z této oblasti těžit dřevo.

4) Dostaň Kastora, Ajaxe a Amanru do paláce (střed ostrova) a vstup s nimi do nebeského průchodu.

Na dobytí této oblasti bude potřeba menší armáda. S přípravami nemusíte spěchat, protože Krios na vás posílá pouze skupinky 3 – 9 Automatonů, které vaši hrdinové v pohodě zvládnou. V klidu si vylepšete vše potřebné a připravte se na úder. Jako armádu bych doporučoval 8 – 10 Heka Gigantů a 4 Metače ohně (Fire Siphon). S těmito jednotkami proražte nejsevernější bránu a zaútočte na pevnosti, které tvoří obranu vnitřní brány. Dále s pomocí Metačů ohně zničte zrcadlové věže, které mohou být pěkně nepříjemné. Poté, co proboříte vnitřní bránu Krios otevře 4 brány do Tartaru z kterých rázem začnou vylézat různá monstra. Nejbližší bránu okamžitě zničte, ostatních si nevšímejte. Dále na vás asi Krios použije meteory, takže na ně také pozor. Zničte mříže a s Kastorem, Ajaxem a Amanrou vstupte do nebeského průchodu.

12.mise – War of the Titans

Popis mise:

Nebeským průchodem se dostanete na J zničené Atlantidy. Kde se Krios pokouší pustit ven nejhoršího z titánů, Krona.

Cíl mise:

Znič titána Krona a naprav tak vše, co jsi způsobil.

Úkoly:

1) Zasej 4 semena do 4 posvátných bazénků titánky Gaiy. Zničení některého ze semínek předtím než budou zasazena všechna znamená tvou prohru.

Rychlý začátek bude opět užitečný. Jako první zasaďte semeno do bazénku, který je přímo u vás. Semena se sázejí tak, že je použijete jako kouzlo a kliknete na bazének. U tohoto bazénku pak postavte pevnost a nechte tak 2 – 3 vojáky, aby ho hlídali. Pak rozdělte své jednotky do tří skupin. Asi takto: První skupina = Kastor + 2 vojáci + 1 vesničan. Druhá skupinka = Amanra + 2 vojáci + 1 vesničan. A třetí skupina = Ajax + 2 vojáci + 1 vesničan. První skupina má za úkol vysadit semeno do bazénku na SZ od vás a postavit k němu pevnost. Druhá to samé u bazénku ve východním rohu mapy a třetí to samé u bazénku na severu. Až všechny skupiny splní svoji „misi“ a odrazí útok na jejich bazének, pošlete je všechny hlídat jeden vybraný bazének. Doporučoval bych buďto ten v jižním rohu mapy nebo ten severozápadně od něj.

2) Ubraň alespoň jeden z bazénků než Gaiu vyvoláš.

Ostatní bazénky vám mohou být ukradené. Nemáte šanci je všechny ubránit. Opevněte se jen u jednoho = postavte u něj alespoň 3 pevnosti. Protože na ně nebudete mít suroviny, budete muset těžit, ale to není problém. Také používejte kouzlo zalesňování, které vám pomůže vytvořit docela účinné hradby. Neočekávejte moc silné útoky, ale asi 5 minut před vyvoláním Gaii na vás začne útočit i samotný Kronos. Udržujte ho v rozumné vzdálenosti od posledního bazénku, protože dokáže vše zničit během chvilky. Nicméně dá se to v pohodě udržet.

3) Pomocí Gaii zničte Krona.

Když už je Gaia konečně vyvolána, začne Kronos zbaběle utíkat zpátky do své základny a teprve tam se s ní porve. A jelikož Gaia má proti svému synovi speciální útok, Kronos nemá šanci a během chvilky jde pod kytičky.

 
Stahujte dle libosti! A zase se vraťte!!!