Johnykovy stránky o všem možném a pro všechny !!!

Stahujte dle libosti! A zase se vraťte!!!

Návody do her

1944: Across the Rhine

1944: Across the Rhine

ACROSS THE RHINE je jedna z nejlepších real-time strategických her, a jako taková si jistě zaslouží pozornost. Jenže ne každý se může ponořit do čtení více než tří set stran obou manuálů hry (popisu ovládání i historického pozadí) a ne každý rozumí taktice tankových bitev. Cílem tohoto článku není nic jiného, než snaha o zpřístupnění této strategie širšímu publiku, než jen skalním stratégům, válečníkům a historikům. Přeneste se tedy o padesát let zpět do roku 1944 na pobřeží Normandie a vydejte se společně s nimi na cestu za osvobozením Evropy (z morálních důvodů se nebudeme věnovat tažení Německých Panzerů – respektive – základní strategie je v podstatě totožná, liší se jen parametry jednotek). Rozhodující pro průběh boje není ani tak volba tažení, ani scénář, jako spíše prostředí, nasazené jednotky: ale hlavně – úroveň velení. Naše povídání si tedy rozdělíme do třech částí, podle úrovně velení, kterou ve hře můžete zvolit. Ačkoli je v tažení možné zvolit na počátku hodnost odpovídající veliteli čety a postupně se nechávat povýšit až na velitele praporu, doporučuji nejprve si vyzkoušet všechny úrovně ovládání a pak se rozhodnout pro jednu z nich. V rozhodování vám snad pomůže následující přehled.

PLATOON COMMANDER

Co tedy dělat, když se ve hře ACROSS THE RHINE ocitnete v roli velitele čety! Chcete-li strategickou hru, zapomenout na to! Omezení, které z této hodnosti plynou a malý rozsah pravomocí v podstatě redukuje hru na simulátor tanku. Nicméně – pro začátečníky je právě tohle ideální způsob, jak proniknout do ovládání jednotlivých čet a jak se naučit zacházet s tankem. Pro všechny vyšší hodnosti platí v podstatě ten samý princip, ovšem s tím rozdílem, že stejným způsobem, jako v tomto případě ovládání vlastní čety můžete na vyšší hodnosti ovládat čety všechny (u velitele roty [Company] všechny čety v rámci jedné roty a u velitele praporu [Battalion] úplně všechny čety). Na první pohled možná zmate jedna vlastnost ATR – jedna četa, složená obvykle ze tří a více strojů, je ve hře symbolizována jedním tankem/vozidlem. Znamená to, že ačkoli každá četa obsahuje více než jeden stroj, uvidíte právě jeden tank, jeep, transportér. Ovládáte-li jednu četu, ovládáte (vizuálně) jen jeden stroj. Hrajete-li tedy ATR na úrovni velitele čety, nemusíte si dělat starosti s jinými četami vaší roty. Následující body jsou seznamem postřehů a rad, kterými byste se jako velitel čety měl řídit:

 • Na počátku každé hry nezapomeňte 3D výhled přesunout do vlastního tanku (F5). Předem nastavený výhled je vždy z velitelského stroje praporu.
 • Jako velitel čety nejvíce vychutnáte 3D pohled (při ovládání více jednotek nezbude na obdivování terénu čas), přepněte si proto na větší výhled (F10).
 • V této hodnosti je hra více simulátor, než strategie, a proto je vhodnější přepnout na manuální ovládání tanku a ponořit se přímo do žáru boje na vlastní kůži.
 • I přesto, že ovládáte tank ručně, nedělejte si příliš velké naděje, že se vám podaří manuálně také zaměřovat hlavní zbraň. Střílení proto raději nechejte na počítači. Nejvhodnějším pomocníkem při zaměřování nepřátel je ovládací panel, který se aktivuje klávesou F7. Tady můžete v klidu zaměřovat cíle na taktické mapě, aniž byste museli nastavovat hlaveň. POZOR! Klávesa F7 otevírá panel v závislosti na hodnosti, – na úrovni velitele čety otevře panel pro ovládání jedné čety, na úrovni velitele roty panel pro ovládání celé roty a u praporu je to stejné. Chcete-li ovládat jednotlivé čety (každou znázorněnou jedním tankem) na vyšší úroveň, musíte na ně kliknout přímo na taktické mapě. Objeví se panel pro ovládání té které čety. Mezi četami v rámci jedné roty lze však snadno přepínat prostřednictvím šipek v horní části panelu.
 • Držte se v dosahu svojí roty. Střežte se akce na vlastní pěst. ATR je realistickým simulátorem a vítězství dosáhnete jen v součinnosti s ostatními jednotkami, ne tažením ve stylu Rambo!
 • Při zaměřování nepřátel na taktické mapě mějte na paměti, že možnost zásahu závisí na viditelnosti, dohledu a jednotce: kromě minometu nemůžete střílet přes kopce a překážky, rovněž dostřel závisí na druhu ovládané jednotky – lehké tanky se musí přiblížit na kratší vzdálenost než střední, těžké tanky a dělostřelectvo.
 • Nevrhejte se do bojů slepě a postupujte koordinovaně s postupem celé roty. Jedině tak můžete uspět v boji a zároveň přežít!

COMPANY COMMANDER

Jako velitel roty máte k dispozici celou rotu (u libovolného tažení si můžete vybrat, která rota praporu to bude – volte spíše tankovou než pěchotní a dělostřeleckou) – s vyšším stupněm velení přichází větší možnosti a také složitější ovládání. Klávesa F7 teď aktivuje panel s příkazy, které je možné udělovat celé rotě – jednotlivé čety budou postupovat podle standardních procedur v souladu se zadaným rozkazem. Např. při příkazu k postupu se celá rota nejprve zformuje do cestovní formace a pak se vydá určeným směrem. Příkazy k boji volte pečlivě – ne vždy je nejlepší volbou pro útok ”Assault” – rota sice zaútočí plnou silou na co nejbližší vzdálenost, ale tak se vydává nebezpečí zdecimování ze strany silnějšího protivníka. Nejste-li si jisti silou nepřátelské formace, volte opatrnější útoky (”Sustained Attack”, ”Probe”) tak, aby rota v případě silného odporu raději z bojiště ustoupila. Stejně jako u minulé části i tady několik postřehů. Do strategie, kterou uplatníte jako Company Commander pochopitelně patří i vše, co je uvedeno pro hodnost Platoon Commander: s tím rozdílem, že namísto jedné čety máte kompletní kontrolu nad všemi četami jedné roty. A s tím přicházejí i některé další poznámky:

 • Ani zde nezapomeňte na počátku každé hry 3D výhled přesunout do vlastního tanku (F5).
 • Při přesunech roty na větší vzdálenost volte formaci ”Narrow Column”, zrychlíte tak nezbytné manévrování.
 • Postup roty pečlivě naplánujte a NIKDY nepřidávejte další waypointy v průběhu postupu roty. Vyvarujete se tak zbytečných manévrů a přeskupování formací.
 • Při postupu přes vodní toky a přírodní překážky se ujistěte o správnosti zvolené cesty: počítač automaticky vyhledá nejkratší cestu mezi waypointy, která však může vést nežádoucím prostorem (nezapomeňte, že řeky je možné překračovat buďto po mostech, nebo v místě brodu).
 • Při tažení nikdy nerozmisťujte před bojem jiné roty než je vaše vlastní.
 • Jediné, co vřele doporučuji je přeskupení jednotek v praporu tak, aby byla vaše vlastní rota co nejvíce bojeschopná a mohla provádět i náročné bojové úkoly: oslabené či porouchané jednotky raději do boje nevysílejte a nechejte je v záloze pro další den.
 • Chcete-li rotu rozdělit a každou četu poslat jinam, jindy než v průběhu boje, musíte kýženou četu oddělit z formace (Detach & Give Orders v ovládacím panelu) a ovládat ji samostatně.
 • Naopak, je-li rota zapojena do bitvy, můžete každou četu (tank) ovládat zvlášť, bez nutnosti vyčleňovat ji z formace.
 • Průběh boje při kontaktu s nepřítelem závisí i na příkazech, které rota má: nedivte se, že bude celá rota ustupovat, má-li příkaz ”Probe” a nezoufejte, že se hrne do prohraného boje pod příkazem ”Assault”.
 • I v rámci roty, která je silnější formací než četa, však postupujte koordinovaně v rámci postupu ostatních rot a nepouštějte se do zbytečných hrdinských kousků.

BATTALION COMMANDER

Funkce velitele celého praporu je nejvyšší možnou hodností ve hře. S ní přichází nejvyšší kontrola nad celým bojištěm a také nejsložitější ovládání. Proto již tentokrát klávesa F7 vyvolává panel s ovládáním celého batalionu. Teoreticky tedy můžete ovládat všechny jednotky – od nejmenších čet až po všechny roty. Protože ale v tomto případě nikdo nebude nic dělat za vás, těžko budete chtít sledovat výhled z každého tanku zvlášť. Pro tuto hodnost pochopitelně platí všechny zásady uvedené výše. Přibývají však některé další, které si budete muset osvojit. Tady jsou některé z nich:

 • Naučte se dokonale rozpoznávat všechny jednotky a prostudujte si jejich charakteristiky. Na mapě není rozdíl mezi lehkým a středním tankem viditelný (poznáte jej po kliknutí na zkoumanou jednotku, kdy se její sestava vypíše), ale v boji citelně poznáte, jestli proti vašim Shermanům stojí Tiger nebo Mark IV!
 • Před bojem prostudujte organizaci batalionu a sestavte všechny roty tak, aby byly silné a vyrovnané. Je-li některá rota příliš oslabena, nenasazujte ji vůbec do boje. Rovněž, můžete-li bitvu vyhrát bez použití všech jednotek, nechejte nadbytečné síly odpočívat.
 • Používejte průzkumných jednotek (jeepy, letadla). Znalost nepřítele je polovina vítězství.
 • Pečlivě naplánujte postup pro každou rotu: neřiďte jednotlivé čety, ale volte obecné příkazy tak, aby všechny jednotky postupovaly koordinovaně.
 • Na rozdíl od počítačem řízených bojů se spoléhejte spíše na koncentrované útoky. Hrajete-li za US ARMY, nezapomínejte, že nepřítel má kvalitativní převahu: Proti německým Pantherům a Tygrům nasaďte co nejvíce jednotek najednou. Jedině tak máte šanci na úspěch!
 • Dělostřelecká podpora mnohokrát rozhodne o vítězství či porážce. Používejte ji co nejopatrněji a co nejefektivněji: snažte se zaměřovat dělostřelectvo do míst, kde je nejsilnější shluk stacionárních nepřátel.
 • Při boji ve městě nebo na omezených prostranstvích raději roty rozdělte na jednotlivé čety (Detach). Je mnohem snazší manipulovat s jednotlivými četami, než s rotou ve formaci.
 • Před vstupem do města, vesnice, lesa či nepřehledných oblastí pošlete napřed pěchotu, která má nad obrněnci převahu právě na krátkou vzdálenost.
 • Pamatujte, že v této válce nejde o vítězství za každou cenu: narazíte-li na nepřekonatelný odpor, nesnažte se dosáhnout všech vytýčených cílů za každou cenu. Lepší je nechat svoje jednotky nedotčené, než zvítězit za cenu zdecimování všech sil…..
 
Stahujte dle libosti! A zase se vraťte!!!